Termes i condicions

General

Aquests termes i condicions generals (les “Condicions generals”) s’apliquen quan vostè (el “Client” o “vostè”) realitza una comanda a Cooperativa Montgrí, SCCL (“l’Empresa”, “ens” o “nosaltres”) al lloc web montgri.co (el “lloc web” o “pàgina web”). 

En acceptar aquestes Condicions generals, confirma que és major d’edat o compta amb el permís del seu tutor legal i que actuarà d’acord amb aquestes Condicions generals. També confirma que ha llegit la informació sobre les dades personals i aprova l’ús d’aquestes d’acord amb la Política de privacitat de la Cooperativa Montgrí, SCCL.

Venem productes a diverses jurisdiccions i aquestes Condicions generals es fixen amb caràcter global. Tanmateix, en algunes jurisdiccions també podria aplicar-se la legislació obligatòria. Respectem aquestes lleis obligatòries i res de l’estipulat en aquestes Condicions generals s’interpretarà com una limitació dels seus drets legals obligatoris, si aquestes lleis li atorguen més drets dels estipulats aquí.

Comandes, etc. 

Quan rebi una confirmació de comanda per part nostre, s’acceptarà la seva ordre de compra i es formalitzarà un contracte de compra. L’animem a guardar la confirmació de la comanda per qualsevol futur contacte amb nosaltres. Existeixen diversos motius pels quals podem denegar la seva petició de compra, per exemple, si ens facilita dades personals incorrectes i/o té un historial de deutes o impagaments.

Pot cancel·lar la seva comanda fins que l’hàgim confirmada. En aquest cas, li reemborsarem qualsevol pagament que vostè, la seva empresa de pagament o l’empresa emissora de la seva targeta de crèdit hagin realitzat per la comanda. 

Podem cancel·lar una comanda si s’exhaureixen els productes sol·licitats. En aquest cas, li reemborsarem qualsevol import que hagi abonat i li notificarem si hi ha productes disponibles equivalents.

Tots els productes sol·licitats seguiran sent de la nostra propietat fins que hagin sigut abonats íntegrament.

Informació del client, etc.

És responsabilitat seva facilitar-nos dades personals correctes i completes.

Són responsabilitat seva totes les compres que es realitzin amb les seves dades personals.

Preus, tarifes, etc.

Els preus que s’indiquen al lloc web s’apliquen a les comandes realitzades al lloc web. Tots els preus es mostren en la divisa establerta a la pàgina web i inclouen els impostos pertinents. Excepte quan s’indiqui el contrari en el lloc web, els preus no inclouen tarifes d’enviament ni de pagament, que s’abonaran per separat. Tingui en compte que també es poden aplicar taxes locals (com tarifes per conversió de divises, comissions per targeta de crèdit o bancàries, impostos sobre les ventes, aranzels, etc) en funció del seu lloc de residència i la normativa local. Aquestes taxes aniran a càrrec seu i no seran reemborsades.

Ofertes especials

A vegades, per productes concrets, podem oferir condicions més favorables que les estipulades en aquestes Condicions generals, per exemple, pel que fa a l’ampliació del dret a desistiment o les devolucions gratuïtes. Aquestes condicions més favorables només seran vàlides durant un període de temps limitat, fins que s’exhaureixin aquests productes concrets, i podem cancel·lar-les en qualsevol moment, moment a partir del qual seran d’aplicació aquestes Condicions generals sense modificacions.

Enviament i entrega

Normalment, els productes en estoc s’entreguen durant el nombre de dies indicat al lloc web.

Disposem d’un únic tipus d’enviament o entrega mitjançant Correos Express. Es permet rastrejar el paquet i el termini d’entrega és de 24 h en dies laborables. Rebrà una notificació via SMS per realitzar vostè mateix un seguiment de l’enviament. En cas de retard en l’entrega, s’informarà i supervisarà la comanda.

Pot cancel·lar la comanda si una entrega es demora més de trenta dies i aquest retard no és responsabilitat seva.

En funció de l’entrega, és possible que se li sol·liciti que reculli la comanda en un punt d’entrega específic. Se li sol·licitarà que ho faci dins el termini indicat en la notificació de l’entrega. Si no recull l’entrega dins el termini se li podrà imposar un recàrrec i se’ns retornarà la comanda al seu càrrec. Si l’entrega no es recull dins el termini, també podem cancel·lar la comanda.

Dret de desistiment

Pot cancel·lar la seva comanda notificant-nos-ho dins els catorze dies posteriors al dia en què va rebre els productes sol·licitats. A continuació, haurà d’enviar-nos una notificació de desistiment amb el seu nom, adreça, correu electrònic i el número de comanda i especificar a quins productes es refereix el desistiment. També haurà de, de manera immediata i dins els catorze dies posteriors a la data de desistiment, retornar-nos al seu càrrec els productes cancel·lats. Serà responsable de l’estat dels productes durant la seva devolució, amb la qual cosa li recomanem que ens els enviï ben empaquetats, en bon estat i amb la seva caixa i/o embalatge original.

Quan cancel·li una comanda, li retornarem el preu que hagi pagat pels productes cancel·lats, incloses les despeses d’enviament corresponents a l’entrega normal (és a dir, el mètode d’entrega més barat disponible). No obstant això, de l’import del reemborsament es deduirà qualsevol depreciació del valor dels productes si aquesta depreciació es deu al fet que vostè els ha manipulat més del necessari amb la finalitat de determinar-ne la funció o característiques. A més, tan sols es reemborsaran les despeses d’enviament si els productes cancel·lats constitueixen una comanda completa, no si s’ha cancel·lat únicament una part de la comanda. Li abonarem l’import del reemborsament al més aviat possible i dins dels catorze dies posteriors a la notificació de desistiment. Tanmateix, ajornarem el pagament fins que hàgim rebut els productes cancel·lats o un justificant indicant que ens han estat enviats (certificat d’entrega). El reemborsament s’abonarà mitjançant el mateix mètode de pagament que es va utilitzar per pagar els productes cancel·lats, excepte si s’acorda el contrari.

El dret de desistiment no s’aplicarà a contractes:

Garantia i reclamacions

Alguns dels nostres productes poden incloure garanties. L’informarem sobre aquestes garanties en el lloc web o en aquestes Condicions generals. La confirmació de la comanda és el certificat de garantia. Les nostres garanties tan sols cobreixen els defectes de fabricació originals i, en conseqüència, no cobreixen les errades que s’hagin produït arrel o amb posterioritat a canvis individuals de la funció i/o l’aspecte dels productes, per exemple, reconstruccions, actualitzacions o configuracions diferents dels productes.

En un termini de dos anys (o d’un període més llarg si així ho estipula la llei obligatòria aplicable) posteriors al dia en el qual va rebre els productes, pot presentar reclamacions sobre productes defectuosos d’acord amb la legislació de protecció del consumidor vigent. En aquest cas, ha de fer-nos arribar una reclamació amb el seu nom, adreça, correu electrònic i el número de comanda i especificar els productes als quals fa referència la reclamació. També ha de presentar la reclamació amb la brevetat més gran possible després d’haver descobert el defecte. Tota reclamació que es presenti dins els dos mesos posteriors al descobriment del defecte es considerarà que ha estat presentada dins del termini.

Li reemborsarem l’import dels productes defectuosos d’acord amb la legislació de protecció del consumidor vigent i assumirem les despeses de devolució dels productes. Procurarem efectuar aquest reemborsament dins els trenta dies posteriors a la reclamació si entenem que s’ha de realitzar l’esmentat reemborsament, però poden produir-se retards segons la naturalesa del producte. També procurarem complir amb qualsevol directriu sobre productes defectuosos que hagin marcat les autoritats nacionals de protecció del consumidor corresponents. El reemborsament s’abonarà mitjançant el mateix mètode de pagament que es va utilitzar per pagar els productes cancel·lats, excepte si s’acorda el contrari.

Limitació de la responsabilitat

Sempre que la llei obligatòria aplicable no estipuli el contrari, la nostra responsabilitat es limitarà als danys i perjudicis directes i en cap cas serem responsables dels danys i perjudicis indirectes com pèrdues d’ingressos, etc.

Drets de propietat intel·lectual

El lloc web i tot el seu contingut són propietat nostra i dels nostres llicenciands, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i comercialització. Això vol dir que les marques comercials, els noms de les empreses, els noms dels productes, les imatges i els gràfics, el disseny, la presentació i la informació sobre els productes, serveis i altres continguts no es poden copiar ni utilitzar sense el nostre consentiment previ per escrit.

Extensió

Reservem un marge d’errors d’imatge o tipogràfics en el lloc web, així com errors en les descripcions dels productes, especificacions tècniques, preus inexactes o informació incorrecta sobre si hi ha existències d’un producte. Tenim dret a rectificat qualsevol error obvi i a modificar o actualitzar en conseqüència, en qualsevol moment, la informació del lloc web.

Les imatges del lloc web només tenen un caràcter il·lustratiu i no garanteixen la reproducció del nombre exacte de productes que podria rebre en una comanda, ni l’aspecte, la funció o l’origen exacte dels productes.

Canvis en les Condiciones generales

Podem modificar aquestes Condicions generals en qualsevol moment. En aquest cas, publicarem les Condicions generals modificades al lloc web i entraran en vigor quan vostè les hagi acceptat (en relació amb una nova comanda realitzada a través del lloc web o mentre navega pel lloc web).

Llei aplicable i resolució de conflictes

En cas de conflicte, ens esforçarem a complir qualsevol decisió de les autoritats nacionals de protecció del consumidor rellevants.

Qualsevol conflicte relatiu a la interpretació o aplicació d’aquestes Condicions generals es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació del país o l’estat en què desenvolupem les nostres activitats i es sotmetrà a la jurisdicció no exclusiva del tribunal del nostre lloc de constitució. El terme “jurisdicció no exclusiva” es refereix al seu dret a presentar una reclamació contra nosaltres en una altra jurisdicció si així ho estipula la llei obligatòria aplicable.